تبلیغات
مشاور ترک اعتیاد - آیا حاضرید با یک معتاد ازدواج کنید ؟
مشاور ترک اعتیاد
ما میتوانیم
پنجشنبه شانزدهم دیماه سال 1389

آیا حاضرید با یک معتاد ازدواج کنید ؟

پنجشنبه شانزدهم دیماه سال 1389

نوع مطلب :
نویسنده :دکتر جعفری

در طی یک نظر سنجی این سوال از عده ای از دختران و پسران جوانی که در میان نزدیکانشان با افراد معتاد ارتباط خویشاوندی دارند پرسیده شد و پاسخهای جالبی به دست آمد .

60 درصد پسرها گفتند : مطلقآ نه .

 20 درصد بله اما پاسخشان مشروط بود .

 5 درصد اعلام کردند بله اگر همسرشان را دوست داشته باشند حاضرند با او زندگی کنند .

 14 درصد هم پذیرش همسر را به شرط داشتن وضعیت مالی خوب قبول داشتند .

از بین خانمها هم:  

85 درصد مطلقآ پاسخ منفی دادند

4 درصد نیز پاسخ دادند اگر به همسرشان علاقه داشته باشند حاضرند با او زندگی کنند .

 11 درصد نیز پولدار بودن را شرط پذیزش همسر معتاد دانستند